Là loại tiền kỹ thuật số được phát hành và chạy dựa trên chuỗi nền tảng Binance Smart Chain (BEP 20).GBO được ra mắt trong năm 2021 để bắt kịp xu hướng tài chính công nghệ toàn cầu và phục vụ nhu cầu kinh doanh của công ty.

GBO Token là smart contract chạy trên nền tảng BEP 20 là một thuật ngữ mô tả một bộ giao thức đặc biệt có khả năng tự động thực hiện các điều khoản, các thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng (ở trường hợp này là các hệ thống máy tính) nhờ sự hỗ trợ của công nghệ Blockchain

Toàn bộ hoạt động của Smart Contract được thực hiện một cách tự động và không có sự can thiệp từ bên ngoài, hay thông qua một bên thứ ba trung gian. Những giao dịch được thực hiện bằng các hợp đồng thông minh rất minh bạch, có thể dễ dàng truy xuất được và không thể bị can thiệp hoặc đảo chiều. Các điều khoản trong Smart Contract tương đương với một hợp đồng có pháp lý và được ghi lại dưới ngôn ngữ của lập trình

GBO Token sẽ được giao dịch trên những sàn giao dịch lớn như PancakeSwap, GBOSwap, Gate.io, Binance....

TOKEN SPECIFICATION